خطا

جاوااسکریپت مرورگر شما غیرفعال می باشد ، برای ادامه باید آن را فعال کنید.

عضویت در انجمن ندای معلولین ایران

عضویت در انجمن ندای معلولین ایران

بازگشت به صفحه اصلی سایت

اطلاعات عمومی
نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
کد ملی :‌
تاریخ تولد :‌
محل تولد :‌
صادره از :
دین
وضعیت تاهل :

اطلاعات مربوط به معلولیت
نوع معلولیت :
سال معلولیت :
وسیله کمکی مورد استفاده :
اطلاعات شغلی
آیا شاغلید؟
در کدام ارگان یا موسسه؟
آدرس محل کار :‌
تلفن محل کار :

اطلاعات تماس و تحصیل
ایمیل :‌
تلفن همراه :
تلفن محل سکونت :
آدرس محل سکونت :
کد پستی :
میزان تحصیلات :
رشته تحصیلی :

اطلاعات تکمیلی :
مایل به همکاری با انجمن؟
نوع همکاری :‌
اوقات همکاری :
زمینه همکاری‌ :
محل کار :
رشته های آموزشی یا تخصصی :‌
تحقیقات و تالیفات

جلوگیری از ثبت ماشینی

اینجانب با آگاهی از اهداف انجمن ندای معلولین ایران عضویت این انجمن را پذیرفته و صحت مندرجات فوق راتایید و تضمین و متعهد می گردم حق عضویت سالیانه خود راکه غیرقابل استرداد است بموقع پرداخت نمايم.